13 جولای 2015 ... دستگاه سیل القایی دستی:GIS-500ازگشتاصنعت اصفهان ... سیل کردن درب ظروف از جنس شیشه وپلاستیک بااستفاده از فویل سیل القایی مورداستفاده قرارمی گیرید. ... شرکت برسام یدک ... super seal MAX-5500 سیل القایی تکسان.