شرکت لبنیاتی قطره طلایی گلپا (سهامی خاص ) با سرمایه ثبتی بالغ بر 15 میلیارد ریال در سال 1378 پس از خرید و بازسازی و نوسازی تجهیزات کارخانه فرآورده های ...