28 آوريل 2015 ... برنامه رادیویی «کندیمیز» تولید مرکز صدای زنجان برتر شد · هر روز با نسیم سحری ... راهنمایی پزشکی صدا و سیمای مرکز زنجان » · مولود کعبه · برنامه عصر گاهی رادیو زنجان · قاصدک. نام * .... پیاده سازی توسط شرکت سپهر افزار ایرانیان.