کنسرسیوم ایرانیان نت با اخذپروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات ... ایرانیان نت برای دومین در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۳ شرکت نمود.