سفر هوایی به عراق و بازارچه های مرزی ایران و عراق. خطوط ارتباطی عراق. نکات مهم در تجارت با عراق. چگونگی ثبت شرکت در عراق و اقلیم کردستان. حمل و نقل دریایی ...