شركت كابل افشان ايران در سال 1362 با هدف توليد انواع كابل با روكش لاستيك ... كليه ماشين آلات مورد نياز صنعت كابلسازى از كشورهاى اروپائى خريدارى و نصب گرديده ...