1 پتانسيل يابي مواد معدني در منطقه شهرستان جلفا و اكتشاف طلاي سيه رود اداره كل معادن و فلزات استان آذربايجان شرقي 1377 سرتاسر شهرستان جلفا و منطقه غرب سيه رود ... 15 طرح بازشناسي معادن متروكه و انديسهاي معدني مس ناحيه انارك شركت ملي صنايع ...