28 جولای 2015 ... در پایان این همایش بیش از 200 کشاورز شرکت کننده در منطقه پسته خیز بخش زید آباد سیرجان بر اجرای سیستم آبیاری نوین برای تامین آب ...