... را نام برد که بیشتر کارخانه‌های سنگبری در شهرک صنعتی نگین میمه قرار دارند و اَز ... در این قبرستان آثاری از قبور زرتشتیان باستان وجود دارد که سنگ قبرهایی از  ...