16 فوریه 2015 ... در این جلسه گزارش ارزیابی و بررسی تأیید صلاحیت 9 شرکت‌ متقاضی ... اسامی این شرکتها (آرین نیروی مبنا، بهینه پردازش سپهر پارس، آوا پزشک، ...