۴- سیبچه از مکانیزم توزیع شرکت اپل استفاده می کند، به همین دلیل اگر این مجوز توزیع به طور یکطرفه از طرف .... همه‌ی حقوق برای داده پردازان همراه ایرانیان محفوظ است.