7 ژانويه 2017 ... قرارداد طراحی سایت به همراه بهینه سازی وب سایت شرکت مهندسی تبلیغ گستر سیما آرا به دو زبان فارسی و انگلیسی با کاسپید منعقد گردید.