16 جولای 2016 ... شرکت نستله ایران نماینده علمی در شهرهای تهران ، خرم آباد ، اصفهان ، مشهد ... نظر در موضوع ایمیل به آدرس زیر ارسال نمایند : iran.careers@ir.nestle.com.