24 آگوست 2016 ... شرکت پتروسازه بین الملل آرام در شهرک صنعتی سمنان قرار دارد که با بهره برداری از این واحد تولیدی زمینه اشتغال حدود 100 نفر در سمنان فراهم شده ...