18 آگوست 2016 ... علی طیب‌نیا که به منظور شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین روز دوشنبه 25 مردادماه به چین سفر کرده بود، ضمن شرکت در کمیسیون ...