26 ا کتبر 2016 ... تاسیس مرکز صنعتی و سرمایه گذاری ایران و چین در منطقه آزاد ارس ... مزیت های منطقه در مورد تاسیس پالایشگاه و فعالیت شرکت های دولتی نفتی چین، ...