1 دسامبر 2014 ... نام «کاخ ورسای ایران» لقب دیگری است که به بزرگترین خانه‌ تهران داده‌اند، ... و موسس تلویزیون ملی ایران و شرکت نوشابه‌سازی "پپسی کولا" در ایران است. ... آریان ظفر، مجتمع مسکونی آریان نگین کیش، مجتمع اداری الوند، مجتمع تجاری ...