28 آگوست 2016 ... کارخانه قوطی سازی شرکت زمزم کرمانشاه بعنوان دومین واحد تولید قوطی ... وی گفت: ظرفیت تولید این واحد تولید سالانه 550 میلیون قوطی نوشابه است ...