ردیف, نام شرکت, فعالیت, تعداد اقلام وارداتی, لیست داروها.