شرکت داروسازی آتی فارمد در سال 1390 به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردید ... فعالیت اصلی این شرکت تحقیق ، توسعه و ساخت محصولات دارویی و یا ...