31 ا کتبر 2016 ... به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، دکتر امیرمسعود والی، مدیرعامل شرکت کوشان فارمد در حاشيه مراسم امضاي اين اسناد كه در پارك فناوري ...