ردیف, نام شرکت, کشور, فعالیت, تعداد اقلام دارویی, لیست داروها.