شرکت کوشان فارمد،تولید کننده و وارد کننده محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی.