شركت دوستكام. شركت ديار تجهيز. انتخاب بایومتریال مناسب برای بازسازی استخوان در جراحی ایمپلنت. دكتر بهزاد هوشمند. Prof. Daculsi. شرکت شهسواران خورشید.