فتحی الماس. زير مجموعه: صنایع ماشین سازی و ساخت تجهیزات. مدير عامل: رامین فتحی. مدير R&D: رامین فتحی. استان: البرز. شهر: اشتهارد ...