1 روز پیش ... وب سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شامل اخبار ، گالری تصاویر ... بازدید نماینده تبریز از دو شهرک صنعتی آذربایجان شرقی ... به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی، در این بازدیدها ...