معرفی بیش از 200 وارد کننده و خریدار میوه ایرانی در کشورهای مختلف ... زیرا آنها ممکن است در زمان مکاتبه تمایل به خرید از صادر کننده نداشته باشند یا به فروشنده ...