همدردی کودکان مهدکودک دخانیات با فرزندان آتش نشانان شهید ساختمان پلاسکو ... تودیع ومعارفه سرپرست معاونت اداری و پشتیبانی مجتمع دخانیات تهران ...