11 ژانويه 2017 ... شرکت فنی ومهندسی 2نفرکارشناس عمران باسوابق دفترفنی ترحیجا در رشته آب وفاضلاب باسابقه کار1 الی 3سال ... استخدام در شرکت پخش مانانسی