۱, آنتوان فیلیپ فورنی, نقاشی غیرحرفه‌ای که ون گوگ در لاهه به او آموزش می‌داد ... ۱, هرمانس خیزبرتس ترستیخ, رییس ونسان و تئو ون گوگ در شرکت گوپیل و شرکا در  ...