3 دسامبر 2016 ... خدمات درمانی; مراکز بهزیستی; مدارس; آموزشگاه ها; بانک ها; ادارات; شرکت ها ..... کشتی بستن، سروش باژ، هوشبام، پنج‌ نیایش، پنجگاه، دو سیروزه، چهار ...