غرفه شرکت بوتان در اولین نمایشگاه برندهای معروف ایران - طراح: کامران والیان .... در دوران کودکی نقاشی میکردم و همیشه دوست داشتم ماشین ها را شکل نقاشی های من بسازند  ...