گندم از خارج و صدور تولیدات شرکت به خارج ، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ، اعطای نمایندگی ، واردات ... جاده تبریز به اهر / بعد از شهرک صنعتی بیلوردی.