27 نوامبر 2016 ... شرکت تولیدی صنعتی یخساران در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی به عرضه یخچال فریزر جدید خود می پردازد. -کلید واژ.