در مراسمی با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند، ... و شهرستانی، کلنگ گاز رسانی به 11 روستای بخش مرکزی شهرستان هوراند و بخش ... لازم به شرکت ملی گاز ایران و استان باعث پیشبرد پروژه ها و طرح های گازرسانی به ... این گزارش حاکیست: در حاشیه این مراسم از روند ساخت ساختمان پست امدادی شرکت ...