25 سپتامبر 2016 ... وی افزود: کمیته ای متشکل از نمایندگان شرکت تامین مسکن فرهنگیان، ... اما به دلیل عدم پایبندی شرکت عمران شهر جدید فولاد شهر و شرکت راهسر ایران ...