هوراند/توسعه صادرات محصولات کشاورزی از مصادیق برون گرایی در اقتصاد مقاومتی ... فرماندار شهرستان هوراند با اشاره به اینکه آموزش را نباید فدای پرورش و یا پرورش را ...