30 ا کتبر 2016 ... شرکت پخش لبنیات کاله در اهواز از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید: ردیف ععنوان شغل جنسیت شرایط احراز 1 سرپØ.