شركت كشتيران در زمينه فعاليت ماشين آلات متحرك، بعنوان يكي از با تجربه ترين شركتها در زمينه طراحي ، نصب و كوپله ديزل ژنراتور و سيستمهاي پشتيباني در ...