31 مه 2014 ... البته تولیدات کارخانه آب معدنی آمولو در مقیاس و ظرفیت کم بود اما به ... شرکت هفت سین کالای ایرانیان یا گروه هفت سین، حاصل تلفیقی از چند ...