با توجه به اینکه تولیدات کارخانه آب معدنی آمولو در مقیاس و ظرفیت کم بود لذا میتوان از شرکت آبهای معدنی دماوند به عنوان اولین تولید کننده آب معدنی بسته بندی در ...