13 جولای 2015 ... به گزارش روابط عمومی سازمان تدارکات پزشکی، تاریخچه تاسیس شرکت سها جیسا، داستانی ۱۶ساله دارد. مطالعات انجام شده در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در مورد ...