دفتر مرکزی: تهران،خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، شماره 292، طبقه اول. تلفن: ####. فکس:####. کارخانه: مازندران،سلمانشهر،شهرک صنعتی سلمانشهر.