توليدکننده آسفالت ، شن و ماسه و همچنين مجري و پيمانکار پروژه هاي راهسازي و جاده ... می باشد آماده شده و بوسیله فینیشر بر روی سطح راه پخش و کوبیده می شود. بیندر: