شرکت اورکیلا ایران (سهامی خاص) ، مواد شیمیایی , فروش مواد شیمیایی , بازرگانی مواد شیمیایی , مواد اولیه شیمیایی , تولید مواد شیمیایی , بازرگانی , صادرات , واردات ...