شركت واريان ايران ، عضو شورايعالي و انجمن شركت هاي انفورماتيك كشور در اوایل ... چاپگرهای خطی ظرفیت بالای تالیسان ( در مجموعه صنعتی واریان بهنما - تالیسان ) از ...