16 آگوست 2015 ... شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان كار رسالت و تامين و توزيع آب شرب سالم و ... چاه بنارد. دفاتر پارسیان. 1. فرزاد متوكل. ########.