گروه تولیدی و بازرگانی مهرگان خزر ، با بیش از یک دهه فعالیت در فضایی مناسب و با تجهیزات کامل و مدرن تولیدی و آزمایشگاهی و با بهره مندی از نیروهای متخصص و ...