آدرس کارخانه : مشهد شهرک صنعتی طوس- فاز یک- انتهای تلاش جنوبی- قطعه 193 ... از سال 1383 با نام شرکت شاهسوند زرین در محل شهرک صنعتی توس به شکل حقوقی ...