7 دسامبر 2015 ... رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور‌ آخرین وضعیت ... وی در خصوص تولید نیز گفت: تولید سیگار در کشور فعلا توسط 10 شرکت داخلی و خارجی شامل دخانیات قشم، آوای شرق طوس، دخانیات ایران، آرین .... نظر: تازه های سایت ...